Profilaktyka cukrzycy

Cukrzyca

 
 

Zbadaj się już teraz i zadbaj o swoje zdrowie!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych dla seniorów oraz w spotkaniach informacyjnych z udziałem lekarzy i dietetyków na temat zdrowia, cukrzycy, czynników ryzyka, powikłań oraz jej leczenia.

 

Według danych statystycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzycę, z czego około 1/3 z tych osób – ponad 1 milion – niestety nie wie o swojej chorobie! Oznacza to, że co jedenasta osoba w Polsce cierpi na cukrzycę. Zaniedbana cukrzyca oraz brak odpowiedniej profilaktyki prowadzą do ostrych powikłań: neuropatii, udaru mózgu, uszkodzenia nerek, zawału serca, utraty wzroku, a także amputacji kończyn. Profilaktyka, wczesne wykrycie choroby i odpowiednie leczenie pozwalają uniknąć poważnych konsekwencji. Nie czekaj – zbadaj się, a my pomożemy Ci podjąć działania, które ochronią Twoje zdrowie!

W ramach projektu „Profilaktyka cukrzycy” w województwie mazowieckim z bezpłatnych badań oraz poradnictwa w zakresie leczenia cukrzycy w latach 2017 - 2019 będzie mogło skorzystać aż 23 500 osób!

Zadzwoń i dowiedz się gdzie i w jaki
sposób możesz skorzystać z naszej oferty:


533 337 350, 505 707 805

Ważne informacje

Projekt „Profilaktyka cukrzycy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Konkurs nr: RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16.

Powrót do góry